Prístavba administratívnych priestorov Grube – Kováčová