Kontakt

Kontaktné údaje

stavRaVa s.r.o.
J. Poničana 2414/69
960 01 Zvolen

IČO: 46 809 201
DIČ: 2023594529
IČ DPH: SK2023594529

Číslo účtu: SK88 1100 0000 0029 2888 3268

+421 903 203 832
info@stavrava.sk

Kancelária

Neresnicka cesta 2453/1
960 01 Zvolen

Sídlo spoločnosti

J. Poničana 2414/69
960 01 Zvolen